DAŇOVÉ PORADENSTVÍ


 • Komplexní daňové plánování se zapojením mezinárodního prvku

 • Due diligence


 • Poradenství v oblasti převodních cen

 • Transakční poradenství


 • Nastavení optimální vlastnické struktury


 • Zastupování v daňových řízeních


 • Přeměny a fúze společností

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ


 • Vedení podvojného účetnictví


 • Vedení daňové evidence


 • Sestavení účetní závěrky vč. příloh


 • Mzdová evidence

sestavení daňových přiznání


 • Daňové přiznání k DPH


 • Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob


 • Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob


 • Daňová přiznání k majtekovým daním a dani silniční


 • Hlášení plátce daně o dani vybírané srážkou